Czy klasyczny marketing ma jeszcze siłę przebicia?

11:43 28/05/2015
Czy klasyczny marketing ma jeszcze siłę przebicia?

Klasyczny marketing ukierunkowany jest na istniejące bądź potencjalne rynki zbytu, przez co pomija rzeczywiste potrzeby konsumentów. Czy we współczesnym świecie ma jeszcze szanse na sukces?

Czym jest klasyczny marketing?

Klasyczny marketing jest zespołem działań, które mają na celu dokonanie przepływu produktu od producenta do odbiorcy. Skupia się głównie na pieniądzach i opiera na doświadczeniach, analizach oraz matematyce. Posiada pewne pułapki, ponieważ zwraca szczególną uwagę na ilość sprzedanych produktów, czyli skuteczność danej kampanii marketingowej. Przy tym jednak nie zawsze – o czym często się zapomina – ilość sprzedanych dóbr przynosi zyski odpowiednie w stosunku do poniesionych kosztów.
    
Klasyczny marketing jest wymieszaniem czterech elementów, określanych jako „cztery P”:

  • Product (Produkt)
  • Price (Cena)
  • Place (Miejsce)
  • Promotion (Promocja)

    
Ten typ marketingu bazuje jedynie na strategii sprzedażowej, przez co pomija często niezwykle istotny element – badania rynkowe, które ze względu na ograniczony zakres ich prowadzenia nie ukazują często wiarygodnych danych co do rzeczywistych potrzeb klientów.
    
Skutkiem tego jest popełnianie wielu błędów marketingowych, ponieważ firma koncentruje się na przekazaniu odbiorcom technicznych walorów produktów i usług, zamiast pokazywać im, jakie korzyści mogą z ich użycia odnieść.
    
Słabymi stronami marketingu klasycznego są więc, w konsekwencji zwracania zbyt małej uwagi na klienta:

  • niedopasowana strategia sprzedaży,
  • nieodpowiednia strategia cenowa,
  • słaba komunikacja z potencjalnymi klientami.

    
Klasyczny marketing a współczesne realia

Klasyczny marketing niezbyt dobrze radzi sobie we współczesnym świecie. Rozwój strategii marketingowych skupia się bowiem na uzyskaniu większego rozeznania potrzeb klientów. Zamiast prowadzenia ujednoliconych działań, kolejne strategie dopasowuje się do poszczególnych grup odbiorców – dzięki temu można łatwiej do nich trafić.
    
Marketing we współczesnym rozumieniu tego słowa nie koncentruje się już jedynie na wzroście sprzedaży produktów danej firmy, a na budowaniu długotrwałych relacji z klientami, jak również obsłudze nisz rynkowych – wówczas łatwiej bowiem znaleźć nabywców. Poza tym odchodzi się obecnie od prowadzenia tak zwanego monologu reklamy na rzecz dialogu z odbiorcami – i w tym tkwi skuteczność działania. Klienci sami między sobą mogą także przekazywać sobie treści o charakterze marketingowym – na przykład na portalach społecznościowych – zatem budowanie jak najlepszej opinii o marce znacząco zwiększa jej popularność, a co za tym idzie sprzedaż.
    
Oczywiście, klasyczny marketing wciąż jeszcze cieszy się popularnością w zinstytucjonalizowanych przedsiębiorstwach, jednak jego dopasowanie do wyzwań współczesności – przy wciąż rozwijających się strategiach marketingowych – jest raczej trudne.