Content marketing a personal branding

11:43 28/05/2015
Content marketing a personal branding

Wykorzystując strategie content marketingu, można znacząco poprawić swój wizerunek i wpłynąć na sposób postrzegania nas (oraz naszej firmy) przez innych. Jak to zrobić?

Czym jest content marketing?

Content marketing zwany jest również marketingiem treści i polega na pozyskiwaniu klientów przy pomocy tworzenia i zamieszczania treści bardzo atrakcyjnych oraz przydatnych w danej branży. Publikacje mają na celu przyciągnięcie jak najszerszego grona odbiorców – zarówno z ogólnego kręgu, jak również z grupy, do której były one wprost skierowane. W ten sposób buduje się relacje z klientami, które nie są oparte jedynie o działanie jednostronne, lecz bazują na interakcji obu stron.
    
Oczywiście, content marketing związany jest z publikacjami zamieszczanymi w przestrzeni internetowej, jako że słówko „content” odnosi się do wszystkich treści rozpowszechnianych za pomocą internetu.
    
Obecnie content marketing uważany jest za jedno z najbardziej skutecznych narzędzi marketingowych, ponieważ z jednej strony zaspokaja potrzeby twórców, a z drugiej ofiaruje klientom treści, których poszukują. Oczywiście, głównym celem tego typu zabiegów jest budowanie pozytywnego wizerunku marki i skłonienie internautów do określonych działań (na przykład kliknięcia w wybrany link), które przyniosą danej marce zysk, lecz jednocześnie czynią to w sposób nienapastliwy i odpowiadający potrzebom klientów. Zastosowanie content marketingu wyklucza bezpośrednią perswazję, ponieważ lepiej sprawdza się przedstawianie internautom korzyści płynących z danego produktu czy usługi, jak również racjonalnych powodów, dla których sami powinni z owej oferty skorzystać.
    
Do popularnych form content marketingu można zaliczyć:

  • poradniki,
  • ebooki,
  • ikonografiki,
  • video,
  • artykuły sponsorowane i eksperckie,
  • webinary.

    
Personal branding – co to takiego?

Pod terminem „personal branding” kryje się strategia marketingowa, której celem jest zwiększenie własnej popularności, budowanie odpowiedniej reputacji oraz podniesienie swojej wartości rynkowej przy udziale specjalistów od wizerunku.
    
W tym przypadku mamy na myśli markę osobistą, zatem strategia ta jest szeroko stosowana przez polityków, dziennikarzy, sportowców, naukowców oraz aktorów. Jednak na płaszczyźnie ogólnej podobne działania musi podejmować każda osoba, która marzy o podniesieniu wartości zarówno siebie, jak i własnej marki oraz która pragnie uchodzić za eksperta w danej dziedzinie – za osobę solidną, rozpoznawaną, kojarzącą się z wiedzą, jakością i profesjonalizmem.
    
W personal brandingu chodzi o podkreślenie wyjątkowości danej osoby i zakomunikowanie tego innym – w ten sposób zbuduje się sieć dobrych skojarzeń, które wpłyną na pozytywny odbiór danej osoby oraz oferowanych przez nią produktów czy usług.


Content marketing a personal branding

Obie strategie można ze sobą w łatwy sposób połączyć – tak, aby przy pomocy interesujących treści budować własny wizerunek, a co za tym idzie skłaniać klientów do odwiedzin we własnej firmie, czy zakupu oferowanych przez nas towarów.
    
Content marketing jest szeroko stosowany na przykład na portalach społecznościowych. Podobne treści czy filmiki mogą być zamieszczane również na własnej stronie internetowej danego przedsiębiorcy.