Czy klasyczny marketing ma jeszcze siłę przebicia?

Czy klasyczny marketing ma jeszcze siłę przebicia?

Czym jest klasyczny marketing?

Klasyczny marketing jest zespołem działań, które mają na celu dokonanie przepływu produktu od producenta do odbiorcy. Skupia się głównie na pieniądzach i opiera na doświadczeniach, analizach oraz matematyce. Posiada pewne pułapki, ponieważ zwraca szczególną uwagę na ilość sprzedanych produktów, czyli skuteczność danej kampanii marketingowej. Przy tym jednak nie zawsze – o czym często się zapomina – ilość sprzedanych dóbr przynosi zyski odpowiednie w stosunku do poniesionych kosztów.
&nbs (...)